Volledig scherm
In de grond van de Loonsebaan in Vught is de laag van Usselo uit het Stenen Tijdperk aangetroffen (donkerbruin gekleurde bodem). © Wim Kievits

Bodem Loonsebaan Vught geeft geheimen prijs

VUGHT - De graafwerkzaamheden aan de Loonsebaan in Vught hebben tot bijzondere vondsten geleid. Onder een metersdik zandpakket werd op 2 meter diepte een 'humeuze' laag aangetroffen. Deze wordt in archeologische/geologische zin de ‘Laag van Usselo’ genoemd. Een bodemlaag uit een warmere periode aan het einde van de laatste ijstijd (13.900-12.850 jaar geleden). 

De Loonsebaan is één van de oudste verbindingswegen in Vught en wordt momenteel voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Het riool wordt gelegd op een diepte van ongeveer 2.20 m.  De bodemstructuur is op deze diepte nog nooit eerder vergraven en onderzocht. Op basis van kaartonderzoek en prognoses bestaat de kans dat resten worden aangetroffen van de belegeringswerken van 1629 die hier de Loonsebaan doorsnijden. De archeologen van BAAC en Wim Kievits namens de gemeente Vught doen hiervoor regelmatig waarnemingen langs de hele lengte van de gegraven rioleringssleuf.

Metaalresten

Een andere vondst werd gedaan in de omgeving van Brasserie 155 waar verroeste metaalresten werden aangetroffen die vermoedelijk samenhangen met het smalspoor dat rond 1900 werd gebruikt voor het vervoer van het gewonnen zand uit de IJzeren Man. Deze ijzeren onderdelen bestonden uit spijkers waarmee de rails werden vastgezet op de onderliggende spoorbielzen alsmede de verbindingsijzers waarmee de rails onderling werden verbonden.