Volledig scherm
© Pixabay

Helmus Boons: Vught ontbeert een bomenbeleidsplan

VUGHT - Een bomenfonds, extra bescherming van monumentale bomen, langdurig braakliggende terreinen inrichten met tijdelijke natuur of inwoners ruimte bieden om zelf groene initiatieven te nemen. PvdA-GroenLinks Vught werd donderdagavond tijdens de raadscommissie geprezen voor haar inzet maar vond bij de overige partijen weinig steun voor het initiatiefvoorstel met betrekking tot de Nota Groen.

"Teleurstellend”, aldus Toine van de Ven, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks. "Een gemiste kans om het college van B en W opdracht te geven het groen in Vught te versterken.”

PvdA-GroenLinks had gehoopt dat het voorstel zou kunnen dienen als uitgangspunt voor het gemeentebestuur bij de actualisatie van de in 2009 opgestelde Nota Groen die eind dit jaar voorligt.

Aanpassing van het groenbeleid is volgens diverse partijen hard nodig. De afgelopen jaren leverde de kap van diverse bomen namelijk meerdere malen tot heftige discussies. Te denken valt aan de bomenkap voor bouwplan de Koepel, de discussie rondom de moeraseik aan het Versterplein of die aan de Lekkerbeetjenlaan. "Vught ontbeert een Bomenbeleidsplan”, aldus inspreker Helmus Boons, voorzitter van de Stichting Boom en Bosch en contactpersoon namens de Landelijke Bomenstichting.