Volledig scherm
Theater de Speeldoos in Vught. © Sandra Peerenboom

Maakt Berenschot een einde aan de worsteling van Vught met de Speeldoos?

VUGHT - Gedoe over subsidies, verhuizen en gemaakte afspraken én gekibbel met docenten en de gemeente. Theater de Speeldoos in Vught heeft het al tijden zwaar te verduren. Zeker de laatste jaren, na overname van de activiteiten van het failliete MiK Kunsteducatie. Ligt dat aan de Speeldoos, een gemeente zonder duidelijke visie of aan botsende karakters? 

Het is niet ondenkbaar dat Bureau Berenschot, dat hier onderzoek naar verricht, concludeert dat bepaalde mensen hun trots opzij moeten zetten of misschien zelfs moeten opstappen. Dat stond namelijk ook al in een eerder adviesrapport, maar dat verdween in een bureaulade...

Vlak voor de zomer bereikte de wrevel tussen Vught en de Speeldoos een hoogtepunt. Het theaterbestuur verwijt de gemeente zich niet aan gemaakte afspraken te houden en de Speeldoos bewust in een negatief daglicht te zetten. Vught is op haar beurt het zat dat de Speeldoos alsmaar meer subsidie vraagt en heeft weinig vertrouwen in het theaterbestuur.

De gemeenteraad vroeg daarom om een onafhankelijk onderzoek naar de handel en wandel van de Speeldoos. Het moest eindelijk maar eens duidelijk worden waar de tonnen aan subsidie blijven. Gaat de dikke zes ton inderdaad naar de Vughtse amateurkunst, de sociaal-culturele instellingen en de buitenschoolse cultuureducatie Stars On Stage of verdwijnt het in de pot om het lekke dak te repareren of het salaris van de theaterdirecteur te betalen?

Muzieklessen

Opmerkelijk genoeg werden eerdere financiële verantwoordingen van de Speeldoos goedgekeurd door de accountant én de gemeente Vught en sprong de Speeldoos op verzoek van de gemeente in 2015 in het gat dat MiK achterliet. De Speeldoos kreeg meer subsidie (minder dan MiK) maar ook meer taken. Honderden leerlingen konden hun muzieklessen hervatten. Er werden afspraken gemaakt en de Speeldoos investeerde in een nieuwe inventaris. De Speeldoos dacht langdurig door de gemeente te worden ondersteund. Leerlingen meldden zich aan en de tarieven voor de muzieklessen werden vastgesteld. Alles leek in kannen en kruiken, totdat Vught meldde veel minder subsidie te verstrekken dan aanvankelijk gedacht. De Speeldoos zat klem. De exploitatie kwam onder druk te staan.

Teulings

Oud-wethouder (SP) Jef Teulings gooide recent nog wat olie op het vuur door het op te nemen voor de Speeldoos en een open brief te schrijven aan cultuurwethouder Fons Potters waarin hij hem min of meer verwijt onvoldoende verantwoordelijkheid te nemen, niet de hele waarheid te vertellen en weinig affiniteit te hebben met het Vughtse theater en cultuur op zich. Reacties op de brief op Facebook werden verwijderd, omdat ze 'te veel op de man werden gespeeld'.

Potters gaat niet in op vragen hoe hij als wethouder cultuur de toekomst van de Speeldoos ziet. Of het theater als zodanig voor Vught moet blijven bestaan? Of dat er nagedacht moet worden over een toekomstbestendige variant, een herontwikkeling? ,,In het belang van het onderzoek en met het oog op de onderlinge relaties gaat de wethouder hier nu niet op in", aldus een gemeentewoordvoerster die aangeeft dat hij eerst het rapport van Berenschot wil afwachten. ,,Dat volgt deze maand."

Dit rapport had 1 oktober al op tafel moeten liggen maar is dus al ruim drie weken vertraagd. Het onderzoeksbureau is gevraagd een objectief oordeel te geven over de prestaties van het theater afgezet tegen de gemeentelijke subsidie en dit te vergelijken met een aantal andere gemeenten met de maat van Vught en het theater. En een oordeel te geven over de wijze waarop de gemeente met het theater afspraken heeft gemaakt over te leveren prestaties en hoe het theater verantwoording aflegt over de besteding van de gemeentelijke subsidie én inzicht in welke keuzen de gemeente heeft ten aanzien van het theater en wat hiervan de consequenties zijn.

Prijskaartje

Hoe je het ook wendt of keert, de Speeldoos dreigt een 'speelbal' te worden en de gebruikers van het theater de dupe. Personeel, ouders en leerlingen moeten dealen met blijvende onzekerheid over de toekomst van het theater en of de muzieklessen wel blijven bestaan en welk prijskaartje daar aan hangt. Het zit duidelijk niet lekker tussen de gemeente/gemeenteraad en het theaterbestuur maar als Vught echt waarde hecht aan een theater in het dorp kunnen ze niet zonder elkaar. Gezamenlijk onderschreven, heldere doelen zouden leidend moeten zijn. Een impasse kunnen gemeente én theater zich niet langer permitteren.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement