Volledig scherm
Vorig jaar werden in Vught 25 alleenstaande minderjarige vluchtelingen gehuisvest in een locatie van Reinier van Arkel op zorgpark Voorburg. © Albert van den Boomen

Provincie tikt Uden en Vught op vingers vanwege achterstand huisvesting statushouders

UDEN/VUGHT - Uden en Vught lopen flink achter wat betreft de huisvesting van statushouders en zijn door de provincie onlangs onder 'actief toezicht' geplaatst. Ook Bernheze, Haaren, Heusden en Meierijstad hebben onvoldoende woningen beschikbaar voor de doelgroep maar staan (nog) niet onder toezicht omdat de achterstand daar minder ernstig is.

Vught heeft volgens provinciewoordvoerder Floris Ran per 1 februari een achterstand van 27 statushouders. ,,Daar komt de taakstelling van 20 statushouders voor de eerste helft van het 2017 nog bij", aldus Ran. In totaal moet Vught nog onderdak zoeken voor 47 statushouders.

Achterstand inhalen

In Uden gaat het om een achterstand van 20 statushouders. Volgens Ran moeten beide gemeenten een plan van aanpak maken met concrete acties. ,,Om de opgelopen achterstand in te halen en de nieuwe taakstelling wel te halen. De provincie monitort vervolgens de uitvoering." Actief toezicht is volgens hem de derde trede op de bestuurlijke interventieladder. Bij de volgende stap dreigt de provincie de huisvesting zelf ter hand te nemen, op kosten van de gemeente. De gemeente krijgt dan nog nog één taakstellingsperiode de tijd om zelf aan de verplichtingen te voldoen.

Volgens een gemeentewoordvoerster wil Vught zo snel mogelijk van het toezicht af. ,,Met een toezegging van Woonwijze verwachten we de achterstand snel in te lopen", zegt zij. Woonwijze heeft toegezegd om zowel in 2017 en 2018 twintig woningen per jaar beschikbaar te stellen voor statushouders.