Volledig scherm
De raad in Vught moest woensdagavond knopen doorhakken over de toekomst van het spoor en de N65. © Miranda van Houtum/BD

Raad Vught: Spoor en N65 moeten de grond in (teruglezen)

*UPDATE 0.34 uur * VUGHT - Op basis van de op dit moment beschikbare informatie, kan Vught volgens de advocaten Hugo Botter, Egbert de Groot en Jos van der Velden, van AKD advocaten uit Eindhoven, nog geen goed onderbouwde keuze maken voor de V3 of V3 Oost Verkort spoorvariant. Toch werd woensdagavond geprobeerd het besluit te nemen over de toekomst van de N65 en het spoor in Vught.


Het Brabants Dagblad volgde woensdag de raadsvergadering. De publieke tribune was minder vol dan bij inspraakavond maandag. Bezoekers konden het debat ook volgen via groot scherm op begane grond van het stadhuis.

De N65 doorkruist het Vughtse stadshart en moet dus op de schop. Maar volgens Toine van de Ven van PvdA-GroenLinks is de 'N65 niet echt een Vughts probleem.' De Raad wil als basis weer een verdiepte ligging en zet voorlopig in op oplossing voor twee in plaats van drie kruisingen. Tijdens het debat kreeg vooral Rijkswaterstaat de Zwarte Piet toegespeeld. Het plan moet deels terug naar de tekentafel. Er was wel unanieme afschuw voor de westelijke randweg, die dwars door een natuurgebied moet gaan.

Maximale verdieping

De partijen VVD, D66 en Gemeentebelangen stemden woensdagavond voor een zogeheten V3 variant voor het spoor in Vught.
De coalitiepartijen kozen voor een maximale verdieping van het spoor in Vught en zo min mogelijk geluidsschermen. "We krijgen maar één keer de kans om een verdiept spoor aan te leggen en dat moeten we meteen goed doen. De langste tunnel, maximaal de grond in en minder schermen dan bij de V3 Oost Verkort variant", aldus Birgit Cordes, fractievoorzitter D66 Vught. Het CDA Vught gaf als eerste partij de voorkeur aan Variant V3 Oost Verkort.


Pijnpunten
Na lang beraad is het de raad Vught niet gelukt zich unaniem uit te spreken voor één spoorvariant. GB, VVD, D66 en SP zijn voor de V3, PvdA-GroenLinks sprak zich niet uit en CDA is voor V3 Oost Verkort. Wel was er een unanieme motie over het uitvoeren van maatschappelijk schakelen om ook de pijnpunten van gedupeerden te inventariseren.

Niet slim

Maar eerder op de dag kwam al naar voren dat twee advocaten in een rapport min of meer stelden dat het niet slim is om nog voordat (de informatie uit) het MER beschikbaar is, een
bestuurlijke keuze wordt gemaakt voor een voorkeursvariant. De advocaten bevalen Vught voorafgaand aan de vergadering om eerst alsnog alle benodigde informatie te verzamelen. Pas dan is het ook mogelijk om de juridische risico’s goed in te schatten.


Kwetsbaar

Op basis van de huidige beschikbare informatie concludeerden de advocaten dat, vanwege het (veel) groter aantal te slopen woningen, de
V3 Oost Verkort variant 'kwetsbaarder' is. De opvattingen van de bewoners van de te slopen woningen spelen, volgens AKD, een grote rol. Als zij in grote getale vrijwillig medewerking verlenen aan sloop, is de V3 Oost Verkort wellicht toch haalbaar.

Geluidsschermen

'Een keuze voor variant V3 Oost Verkort lijkt ons slechts mogelijk, indien deugdelijk onderbouwd kan worden dat de voordelen daarvan (meer dan) opwegen tegen de nadelen', staat in het rapport. Ook de meer/langere geluidsschermen die bij V3 Oost Verkort nodig zijn, moeten volgens de advocaten 'goed worden gemaakt'.

Het idee van een verdiepte ligging was er namelijk juist voor om het aantal geluidsschermen terug te dringen en de barrièrewerking van het spoor op te heffen.

Verslaggever Kees van der Zandt deed live verslag van de vergadering via Twitter (@ZandtKees).

Lees meer over Vught en de spoorwegverbinding op bd.nl/verdieptspoor.

Den Bosch e.o.