Volledig scherm
Basisschool ‘t Talent in Schijndel is een mooi voorbeeld van hoe ‘passend onderwijs’ eruit zou kunnen zien. © copyright Marc Bolsius

Scholen worden steeds creatiever met 'passend onderwijs'

DEN BOSCH/VUGHT - In 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Maar wat is passend onderwijs precies? Hoe ging het voor de invoering van deze wet en hoe passend is het onderwijs op dit moment, halverwege de invoeringsperiode? Conclusie: het kan beter maar er ontstaan ook mooie creatieve oplossingen.

,,Als alle kinderen uit een wijk bij elkaar in de klas zitten en met elkaar spelen en er niet één dagelijks met een busje naar een school in een ander dorp of stad hoeft." Dat is volgens Bas Wesseldijk, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband primair onderwijs De Meierij, hét ideaalplaatje van passend onderwijs. Een school moet voortaan elke aangemelde leerling zo passend mogelijk onderwijs aanbieden. Kan de school dat niet zelf, dan wordt er gekeken naar een passend aanbod binnen het samenwerkingsverband.  

Zorgarrangement 

Voor de invoering van het passend onderwijs ging een kind met een beetje afwijkende leerprestatie of gedrag al snel naar een 'andere' school in of buiten het dorp. Ieder dorp kende wel een sbo-school (speciaal basisonderwijs), de vroegere lom-scholen. Scholen voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of gedragsproblemen. Voor kinderen met een ernstige handicap, chronische ziekte of stoornis zijn en blijven er de so-scholen (speciaal onderwijs). Door de invoering van passend onderwijs verdwijnen de sbo-scholen langzaam uit het straatbeeld. Deze kinderen gaan met een zorgarrangement zoveel als mogelijk naar een reguliere basisschool in de buurt.

Quote

We zijn op de helft, steeds meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school

Aicha Lubbinge, ministerie

Drie jaar na de invoering blijkt passend onderwijs geen gemakkelijke opgave voor scholen. Ouders mopperen. Ze vragen zich af of hun kind wel op de juiste plek zit en leerkrachten sneuvelen vanwege de toegenomen werkdruk. Ze vinden passend onderwijs een 'verkapte bezuiniging'. Volgens Aicha Lubbinge, woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat er ook al veel goed. ,,Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. We zijn op de helft. Steeds meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school en de aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Op een aantal onderdelen is verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld het omlaag brengen van de ervaren bureaucratie en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg." 

Creatieve oplossingen 

Passend onderwijs dwingt scholen tot het zoeken naar creatieve oplossingen. Een voorbeeld hiervan is basisschool ‘t Talent, een voormalige sbo-school, in Schijndel die sluiting wist te voorkomen door voortaan niet alleen ‘speciale’ kinderen maar ook ‘gewone’ kinderen toe te laten en een reguliere basisschool werd. Een ander voorbeeld is de sbo-school Hertog van Brabant in Vught die aan het einde van dit schooljaar wel de deuren sluit en de nog vijftien overgebleven leerlingen als groep onderbrengt in de naastgelegen reguliere basisschool De Lichtstraat. Het samenwerkingsverband De Meierij kent ook een 'Impulsklas', een klas voor kinderen die probleemgedrag vertonen maar niet in het speciaal onderwijs thuishoren. Dove en slechthorende leerlingen van de speciale basisschool Kentalis Talent gaan eveneens zo veel als mogelijk naar gewone scholen. Kentalis werkt al een aantal jaren samen met basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel en vanaf 2019 gebeurt dat ook met Antonius Abt in Engelen. ,,We zijn in het verleden doorgeslagen met het 'uitplaatsen' van leerlingen", aldus Wesseldijk. ,,De kennis en experts moeten naar de kinderen, niet andersom."

School-in-school 

Lubbinge noemt deze creatieve oplossingen, een soort school-in-schoolconcepten, mooie 'tussenvormen' van passend onderwijs. ,,De kinderen krijgen de extra ondersteuning en aandacht die ze nodig hebben, maar er is tegelijkertijd ruimte voor sociale interactie en gezamenlijke activiteiten. Voor deze kinderen is het vaak een belangrijke stap dat ze naar de school in de buurt kunnen gaan, net als de andere kinderen in de wijk." 

Lees zaterdag de volledige reportage over passend onderwijs in het Brabants Dagblad. 

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Den Bosch e.o.