Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

College Altena: ‘Raad wordt voortaan betrokken bij uitvoering WMO’

ALMKERK - De raad van Altena zal meer dan nu het geval was heel nadrukkelijk bij de uitvoering van de WMO worden betrokken. Die toezegging deed het college van burgemeester en wethouders waarmee het reageerde op een brede wens van de raad. Die voelde het college aan de tand naar aanleiding van een groot tekort op de WMO.

Een tekort wat meer dan verdubbeld bleek te zijn ten opzichte van wat eerder was gemeld. Geen negen ton, maar 2,1 miljoen euro.

Het debat was aangevraagd door de VVD, die daarvoor het stevige middel van een interpellatie had ingezet. Daarmee schreef fractievoorzitter Pim Bouman geschiedenis, omdat het voor het eerst in de gemeente Altena werd ingezet. De VVD wilde van het college onder andere weten hoe het tekort in drie maanden tijd verdubbeld was en hoe het college regie voert op de inkomsten en uitgaven. Verder werd gevraagd of het college ook vindt dat ingrijpende keuzes nodig zijn en dat de raad daarbij betrokken moet worden.

De nodige vragen

De VVD bleek in haar opvattingen niet alleen te staan. Ook van de andere fracties kwamen de nodige vragen en opmerkingen waarin toch vooral ook de roep doorklonk als raad nauwer bij de WMO betrokken te worden. Het liefst nog dit jaar. Verder was men mening als raad eerder geïnformeerd had moeten worden. Twijfels ook of de nu gekregen cijfers wel volledig zijn. Zorgen ook over de kosten van de WMO. ,,Maar’’, benadrukte Kees de Waal (PA), ,,het financieel probleem van de gemeente, mag niet omgezet worden in een probleem voor onze inwoners die zorg nodig hebben.’’

Het college gaf toe een verkeerde inschatting te hebben gemaakt van de kosten. ,,We waren teveel met de toekomst bezig’’, aldus wethouder Paula Jorritsma (PA). Haar collega Hans Tanis (SGP) refereerde aan de hectiek rond de gemeentelijke herindeling en de nieuwe organisatie. ,,We waren nog niet in staat te monitoren.’’

Met groot tekort geconfronteerd

Hij gaf ook aan dat na met het grote tekort te zijn geconfronteerd, al acties in gang zijn gezet om de kosten te beperken. Zo is en wordt gekeken naar de interne processen en eventuele ombuigingsmogelijkheden. Kortom een verbeteringstraject gericht, op de toekomst. Bouman sprak dit aan, maar benadrukte wel, en daarin kreeg hij ook bijval, dat de raad aan de voorkant daarbij betrokken moet worden, Nog dit jaar, ook omdat, zoals Peter Noordergraaf (SGP) zei het cruciaal is over de inhoud en keuzes te praten. 

Jorritsma beloofde de raad op heel korte termijn aan te zullen geven hoe die bij de WMO betrokken zal worden. Bouman was tevreden over het debat. ,,Het was prettig. Het was geen aanval op u als persoon.’’