Volledig scherm
Resultaat van de eerste knotwilg bekeken door voor zitter Jan van Helden © Jeannette Trum

De Wijkse inboorlingen zorgen voor natuurbehoud in Het Wijkerzand

WIJK EN AALBURG - Op zaterdag 12 januari worden aan Het Wijkerzand in Wijk en Aalburg knotwilgen van hun takken ontdaan, ofwel geknot. Voorwaarde om hier aan mee te mogen doen hangt af van het feit of je in Wijk geboren bent en een inboorling bent. Een stukje historie en een poging een nieuwe traditie in het leven te roepen.

Aan de rand van Wijk en Aalburg ligt bijna 70 ha. weiland dat eigendom is van de Stichting Gelden Beheer het Wijkerzand. Kees Versteeg, secretaris van de Stichting vertelt:” Dit stuk land is in 1458 geschonken door Jacoba van Beieren aan de inwoners van de gemeente Wijk, destijds de armste gemeente in ons land. Zij eiste dat dit stuk land alleen maar uit weiland voor tweehoevigen (koeien en schapen) zou bestaan, dat er alleen maar burgers uit Wijk eigenaar zouden zijn en dat er één keer per jaar vergaderd zou worden waarbij gegeten en gedronken moest worden”.

Je leven lang

“ Om inboorling te kunnen zijn moet je én in Wijk geboren zijn én een schoorsteenroker zijn. Dat laatste houdt in dat je zelfstandig in Wijk woont. De status van inboorling heb je je leven lang. Als je na een verhuizing weer in Wijk komt komen ben je weer inboorling. Momenteel telt de stichting 472 inboorlingen”.

Natuurbehoud

“Een gedeelte van het land wordt door 4 wijkse boeren gepacht. Dit pachtgeld wordt eens per jaar onder de inboorlingen verdeeld, zo’n 10 tot 20 euro per kop. Voor de pachters geldt dat ze geen koeien of schapen van andere boeren op het land mogen laten grazen”, vertelt de voorzitter, Jan van Helden. “Het knotten van de bomen doen we ook in het kader van natuurbehoud. De eenden kunnen dan in de geknotte boom hun nest maken en uitbroeien. Voor de honden hebben we een apart uitlaatveld ter bescherming van de koeien. Als een drachtige koe aan de ontlasting van een hond ruikt kan ze haar kalf verliezen. Dit is het tweede jaar dat we knotten en de bedoeling is er een jaarlijkse traditie van te maken”. Het knotten vordert gestaag en de stapels takken worden steeds hoger.

Volledig scherm
Bijna klaar met knotten © Jeannette Trum
Volledig scherm
Knotten © Jeannette Trum
Volledig scherm
Knotten © Jeannette Trum
Volledig scherm
Bezig met knotten © Jeannette Trum