De platanen langs de Duinlaan in Drunen zijn al vaker gekandelaberd.
Volledig scherm
De platanen langs de Duinlaan in Drunen zijn al vaker gekandelaberd. © Google Streetview

Een beetje ophef maken heeft toch zin: gesprek over kap bomen

DRUNEN - Tot nu toe vangen ze bot met hun kritiek op de kap van 26 platanen langs de Duinweg in Drunen. En Heusden heeft geen regels overtreden, zo lijkt. Toch gaat de gemeente met bewoners van de Van Goghstraat om tafel, om de kwestie nog eens te bespreken. Intussen wil ook een deel van de politiek zich ermee bemoeien.

Of die gesprekken iets gaan opleveren, is nog maar afwachten. Juridisch lijkt Heusden de juiste weg te bewandelen. En ondanks de kritiek van omwonenden, is het Heusdense college, met wethouder Kees van Bokhoven voorop, niet van zins de kapplannen aan te passen.

Het college voelt zich daarbij gesterkt door een uitspraak van de onafhankelijke bezwarencommissie, die de bezwaarmakers in het ongelijk stelt. Daarmee kan het besluit om een deel van de kenmerkende platanen langs de Duinweg te kappen, overeind blijven. Hoewel de bezwaarmakers nog wel naar de rechtbank kunnen stappen.

Overlast en duur

Of dat gaat gebeuren, zal mede afhangen van het verloop van het gesprek. Volgens Van Bokhoven is de kwestie niet zo ingewikkeld, zo zette hij tijdens de raadsvergadering nog eens uiteen.

Heusden heeft een Groenbeheerplan, het college moet dat uitvoeren. Onderdeel van het plan is het kappen van bomen en er deels andere (inheemse) bomen voor terug planten. Het snoeien van de platanen is duur en kost veel tijd, mensen ervaren overlast, terwijl de bomen weinig natuurwaarde hebben. Omdat de bomen langs de Duinweg wel een bepaalde 'belevingswaarde' hebben, gaat Heusden om en om kappen. Later, als de nieuw geplante bomen groter zijn, gaan de andere platanen plat.

Quote

Vele bewoners verzetten zich, het gaat om ingrijpen­de keuzes

Aart Jan Gorter, D66 Heusden

Een informatie-avond over de plannen verliep zo goed, dat Van Bokhoven verbaasd was dat er later officiële bezwaren kwamen. De bezwaarmakers zien geen noodzaak om te kappen, vinden dat de gemeente slecht heeft gecommuniceerd, stellen dat de bomen wel cultuur-historische waarde en een hoge natuurwaarde hebben. Ze hopen dat de gesprekken gaan leiden tot een 'aanvaardbare oplossing' voor iedereen, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Hoewel de gemeenteraad uitvoering van het Groenbeheerplan heeft uitbesteed aan het college, wilden D66, GroenLinks, PvdA en CDA dat de bomenkap langs de Duinweg toch op de agenda van de raad zou komen. Dit vanwege de reuring die het plan zou hebben veroorzaakt. ,,Vele bewoners verzetten zich, het gaat om ingrijpende keuzes."

Geen discussie, wel uitgebreider informeren

Maar een verzoek om pas tot kap over te gaan, nadat de politiek de zaak heeft besproken, kreeg te weinig steun. Alleen vier van de vijf leden van Gemeentebelangen gingen mee. DMP Heusden, Heusden Transparant, VVD en Heusden één plus Kees Musters (Gemeentebelangen) voelen namelijk niets voor een discussie over de bomenkap. Wel is Van Bokhoven gevraagd voortaan uitgebreidere informatie te geven over kapplannen.