Volledig scherm
De gemeenteraad van Altena is nu compleet en kan aan de slag. © Teus Van Tilborg

Gemeente Altena kan nu echt bestuurd worden

ALTENA - De gemeente Altena kan nu echt bestuurd worden. Het bestuursakkoord is aangenomen, vier wethouders zijn beëdigd en de door het opschuiven naar het college vrijgekomen raadszetels zijn ingenomen. Resteert nog één wethouder, van AltenaLokaal, maar daar wordt binnenkort in voorzien door de benoeming van Peter van der Ven.

Zoals eigenlijk wel te verwachten was, leverde de behandeling van het bestuursakkoord nauwelijks stof voor een stevige discussie op. Immers ook de oppositiepartijen, VVD, ChristenUnie en Burgerstem Altena, konden input leveren en hebben dat ook gedaan. Over het algemeen konden die zich er wel in vinden. Zij het, dat toch wel enkele kanttekeningen werden geplaatst. Zo sprak Hennie Schermers (CU) van een te algemeen stuk. Ze wilde er, zei ze, toch wat zoutkorrel aan toevoegen. Bijvoorbeeld bij het thema duurzaamheid. "Jammer dat het plaatsen van windmolens niet wordt nagestreefd. En de energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn" Ook het onderdeel 'openbaar vervoer' vond ze te vrijblijvend. Martin van Dijk (VVD), zelf geen voorstander van windmolens, vond dat het akkoord te onduidelijk is over windmolens. "Wellicht komen ze toch zomaar uit de hoge hoed", vulde zijn fractiegenoot Pim Bouman aan. Roland van Vugt (CDA) antwoordde klip en klaar: "onze visie is glashelder, geen windmolens in Altena." Pauline van den Tol (Burgstem Altena) miste een financiële onderbouwing en vond het jammer dat bestaande adviesraden worden opgeheven waardoor veel kennis verloren gaat.

De coalitiepartijen, CDA, SGP, AltenaLokaal en Progressief Altena, grepen de kans een korte toelichting op het akkoord te geven. Gesproken werd van een goede balans tussen ambitie en realisme. "Maar", gaf Van Vugt (CDA) aan, "de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat nog enkele varkentjes gewassen moeten worden, zoals de jeugdzorg."

De benoeming van de wethouders leverde geen enkel probleem op. Roland van Vugt, Matthijs van Oosten, beiden CDA, werden unaniem gekozen. Paula Jorritsma (Progressief Altena) en Hans Tanis (SGP) moesten het met een stem minder doen. De VVD vond het wel jammer dat zoveel collegeleden van buiten komen. Hij doelde daarbij onder andere op wethouder Tanis en de nog te benoemen Peter van der Ven. Deze laatste is door AltenaLokaal als wethouder voorgedragen nadat een eerdere kandidaat zich op het laatste moment terugtrok. Van der Ven komt uit Raamsdonksveer, maar kent Altena goed. Van 2010 tot en met 2015 was hij namelijk wethouder van Werkendam voor Lokaal Belang.