Het is begonnen; enorm gebied langs de A59 Drunen maandenlang op de schop

VIDEODe aanleg van de grote waterberging tussen de A59 en de Spoorlaan in Drunen is begonnen. Aannemersbedrijf Pennings is in opdracht van waterschap Aa en Maas gestart met het rooien van een groot aantal bomen.

Op de langwerpige strook grond langs de snelweg komt een waterberging van 1,2 hectare groot, waar het waterschap bij extreme regenval 14.500 kuub water kwijt kan. Gemiddeld wordt er deze winter 90 centimeter grond afgegraven. De vrijkomende grond gaat een terp vormen, die meer richting de onderdoorgang naar Elshout komt te liggen. Aan de zijde van het Ei van Drunen, ter hoogte van De Bosschen, komt de inlaat van de berging. Doordat de sloot langs De Bosschen ook enkele meters verbreed wordt kan het waterschap daar in het geval van extreme regenval ook nog 2.000 kuub water kwijt.

Volledig scherm
De voorbereidingen voor de waterberging langs de A59 bij Drunen zijn begonnen. © Gert-Jan Buijs

Eerst nog een explosievenonderzoek

Eerder liep de waterberging vertraging op omdat er meer bomen gecompenseerd moesten worden dan oorspronkelijk gepland en er was een misverstand met Brabant Water over het al dan niet verleggen van een waterleiding.

Na het verwijderen van de bomen wordt de grond eerst nog onderzocht op explosieven. Als dat onderzoek afgerond is wordt de grond klaargemaakt voor de waterberging. Daarnaast wordt er ook nog een inlaat gerealiseerd ter hoogte van de Spoorlaan. Hiervoor zal een tijdelijke omleidingsroute voor deze weg worden ingesteld in het voorjaar van 2020. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.

Volledig scherm
De voorbereidingen voor de waterberging langs de A59 bij Drunen zijn begonnen. © Gert-Jan Buijs

Alle bomen worden gecompenseerd

De gekapte bomen worden één op één gecompenseerd. Deze worden naast de waterberging op de locatie van de voormalige inrit van de snelweg geplant. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden hebben het waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden een plan opgesteld om in en rondom de waterberging zelfs méér natuur terug te brengen. Naast de waterberging ligt de focus in dit plan op een ecologische inrichting, er wordt bijvoorbeeld ook nog een poel aangelegd. Dit biedt kansen voor amfibieën en insecten en vervolgens natuurlijk ook vogels en zoogdieren die hier hun leefgebied kunnen vinden.

Volledig scherm
De voorbereidingen voor de waterberging langs de A59 bij Drunen zijn begonnen. © Gert-Jan Buijs

De inlaat komt dus onder de Spoorlaan door, bij de Bosschen. Hiervoor zal dit voorjaar een tijdelijke omleidingsroute voor deze weg worden ingesteld. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.