Volledig scherm
De nieuwe snelfietsroute was gepland door de Besoyensestraat in Waalwijk, maar de gemeenteraad besloot anders na protest van bewoners. © Gert-Jan Buijs/BD

Provincie doet niet moeilijk over ingekorte snelfietsroute Waalwijk

WAALWIJK - De provincie en de gemeente Tilburg hebben geen moeite met de ingekorte snelfietsroute door Waalwijk. Alleen ‘buurman’ Loon op Zand is niet blij met het raadsbesluit.  

,,Een marginale aanpassing ten opzichte van hetgeen we afgesproken hebben en het is in onze optiek nog steeds een prima snelfietsroute, die past binnen onze doelstellingen.” Zo reageert gedeputeerde Christophe van der Maat op het besluit onlangs van de Waalwijkse raad om het snelfietspad een stukje in te korten. 

De gemeenteraad paste het traject aan na felle protestacties door bewoners van de Besoyensestraat. De nieuwe fietsroute F261 stopt straks bij het Halve Zolenpad en niet op het beoogde eindpunt industrieterrein Haven. 

Besoyensestraat niet genoemd

Via zijn woordvoerster laat Van der Maat weten dat in de bestuursovereenkomst tussen provincie en betrokken gemeenten de Besoyensestraat helemaal niet wordt genoemd. Afgesproken is een route ‘buitenom’ Waalwijk, langs de sportvelden, over de Meidoornweg, naar de fietsbrug naar bedrijventerrein Haven. 

,,Op het moment van de ondertekening was de gemeente Waalwijk wel bezig met de Besoyensestraat als alternatief, maar dat was toen te onzeker om op te nemen in de bestuursovereenkomst. Dat is dus ook niet gebeurd.”

Hele kleine aanpassing

Ook de gewijzigde snelfietsroute volgt, aldus de provincie, helemaal het tracé van de bestuursovereenkomst. Alleen het eindpunt verschuift van industrieterrein Haven naar het knooppunt met de F59 ter hoogte van de Meidoornweg. 

,,Op het provinciale schaalniveau van de snelfietsroutes is dat een heel kleine aanpassing, het blijft de route Waalwijk-Tilburg. Het nieuwe eindpunt sluit aan op de F59 (Waalwijk-Den Bosch) en vanaf de F59 lopen een aantal fietsroutes naar het noorden voor de verschillende bedrijventerreinen, het ziekenhuis en Waalwijk centrum. Eén van die toevoerroutes voor fietsers naar de snelfietsroute zal ook de Besoyensestraat zijn.”

Wethouder Tilburg

Ook de gemeente Tilburg maakt geen punt van de wijziging. ,,Jammer dat niet het gehele beoogde tracé wordt afgerond, maar de fietsers tussen Tilburg en Waalwijk (en vice versa) zijn ook zonder deze laatste schakel op termijn een fantastische snelfietsroute rijker", zo stelt wethouder Mario Jacobs (mobiliteit).  

Uit de auto

In de gemeenteraad van Waalwijk behoorde de ChristenUnie tot de minderheid die tegen de motie stemde. Want volgens Jan van Groos is de snelfietsroute vooral ook bedoeld om mensen uit de auto te krijgen en met de fiets naar het werk te laten gaan. 

Loon op Zand

Datzelfde argument voert wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand aan. ,,En dan is het belangrijk dat de fietsers via de veilige route ook het industrieterrein kunnen bereiken. Dat schept bovendien meer ruimte voor het drukke logistieke verkeer op de weg.” 

Bruijniks heeft zijn opvatting kenbaar gemaakt aan zijn Waalwijkse collega Ronald Bakker en is in afwachting van een reactie. ,,Ambtelijk is er intussen al wel overleg.”