Volledig scherm
Een tekstkar tegen het sluipverkeer in Raamsdonk en Waspik. © Sjoerd Marcelissen

Ultimatum voor aanpak sluipverkeer in Langstraat-dorpen

WASPIK/RAAMSDONK - Er moet uiterlijk 1 juli een plan van aanpak liggen voor het sluipverkeer in het Langstraat-lint. De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg willen in mei duidelijkheid hebben, waarna het plan aan de provincie wordt voorgelegd. 

Al enkele jaren staat het sluipverkeer in Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer op de politieke agenda. Knooppunt Hooipolder wordt vanaf 2022 aangepakt, waardoor bij Raamsdonksveer een op- en afrit vervallen. Het gevolg is dat nog meer automobilisten bij Waspik de A59 verlaten en door de dorpen rijden, zo blijkt uit verkeersonderzoek.

‘Uitstel onbespreekbaar‘

De provincie stelde twee jaar geleden 5 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te nemen voor de Langstraat. De gemeenten en diverse belangengroepen werkten toen al lange tijd aan plannen, zoals een nieuwe parallelweg bij Raamsdonk of een 30 km zone. Alleen leidde dat niet tot een besluit. Beide gemeenten geven aan dat 1 juli een keiharde deadline is voor het provinciegeld. “Er bestaat een risico, mede gezien het participatietraject, dat wij deze datum niet halen. Uitstel is vanuit de provincie onbespreekbaar.“ Waalwijk en Geertruidenberg gaan daarom ervan uit dat ze maximaal een plan ‘op hoofdlijnen‘ op tafel kunnen leggen. 

Belangengroepen

Om nu tot een plan te komen, vragen de gemeenten beperkte afvaardigingen van de belangengroepen uit het lint van Waspik en Raamsdonk, Hooipolder Minus Plus, VVN Geertruidenberg en ZLTO.  

“Dat er maar één persoon uit het lint Raamsdonk mag aanschuiven, daar zijn wij het niet mee eens“, zegt Cees Melis van het Platform Raamsdonk. “Wij zijn al vier jaar met dit dossier bezig en dan worden we dadelijk misschien wel buitenspel gezet.“ 

Michiel Som van Hooipolder Minus Plus vindt de periode die wordt uitgetrokken om tot een oplossing te komen ‘heel kort‘. “Wij hebben binnen onze groep al een bijeenkomst gehad waarbij ideeën zijn opgehaald.“ Hij geeft verder aan graag aan de slag te gaan, omdat er al enige vertraging is opgelopen. 

Smileys 

Melis ziet graag op korte termijn maatregelen. De gemeente Geertruidenberg geeft aan een tekstkar te hebben geplaatst en gaat nog deze maand smileys monteren langs de weg. De bedoeling is om aandacht te vragen voor de snelheid in het Langstraat-lint. Melis wijst verder op de handhaving van het vrachtwagenverbod. “Deze week wordt het handhavingsvoertuig uitgerust met signaleringsapparatuur waardoor we nu ook verantwoord vrachtauto’s kunnen gaan controleren“, zegt de gemeente.