Volledig scherm
Aan de tafel met Hendrik Hoeksema en Loes van Suylekom (rechts) © Teus Van Tilborg

Verkiezingsavond ZLTO Altena Biesbosch: ‘Laat ons gewoon boeren’

ALMKERK - Het zijn drukke tijden voor de politici in Altena met de raadsverkiezingen voor de deur. Met nog een dag of tien te gaan, waren ze maandagavond te gast bij de ZLTO afdeling Altena Biesbosch. Die wilde wel eens weten wat ze van de politiek in de nieuwe gemeente kunnen verwachten.

In een De Wereld draait door-setting met Hendrik Hoeksema (ZLTO) als gespreksleider en Loes van Suylekom als sidekick, kregen de deelnemende partijen de kans aan te geven waar ze staan op het gebied van de landbouw en de natuur. Een leuke formule met een levendige discussie waarin de inbreng van Burgerstem Altena opviel. Die heeft geen programma en pleit voor een burgercollege dat met de raad meedenkt. ,,Wij willen ophalen wat bij de burgers leeft", zei Jan Hak. Hij had naar de verkiezingsprogramma's gekeken en concludeerde ‘dat het één pot nat is. De politiek is verkokerd’. 

Innovatie

De andere partijen - Jezus Leeft was er niet - gingen inhoudelijk in op thema's als: hoe ziet over vijf tot tien jaar de agrarische sector eruit, de organisatie van de nieuwe gemeente, natuur- en landschap en het familiebedrijf. Uit de discussie werd duidelijk dat de partijen het op veel punten met elkaar eens zijn. De overheid, de nieuwe gemeente, moet de agrariërs perspectief bieden, vertelde Ronald van Vugt (CDA). 

AltenaLokaal staat innovatie voor. ,,De agrarische sector is één van de belangrijkste pijlers van de streek", aldus Philip den Haan. ,,Per ondernemer moet gekeken wordt wat hij wil", bepleitte Peter Noordergraaf (SGP), die zijn partij ‘de boerenpartij van Nederland’ noemde. ,,Gesprekken aan de keukentafel", adviseerde Paula Jorritsma (Progressief Altena). Maatwerk leveren dus. Daar was iedereen het mee eens. 

Boerennuchterheid

Een pleidooi voor minder regels en voor meer creativiteit bij ambtenaren en bestuurders viel eveneens op te tekenen. Anne Duizer (CU): ,,In de gemeente gaan we niet over minder regeltjes, wel kunnen we ervoor zorgen dat buiten de lijntjes wordt gekleurd." ,,En dat kunnen wij als lokale partij", liet Den Haan weten. Jan Kolff (VVD): ,,De boerennuchterheid in de raad is vaak weg. De zittende boer moet ruimte krijgen te blijven boeren.”

Als de partijen nakomen wat ze deze avond vertellen, kunnen de agrariërs erop rekenen dat er een bedrijfscontactfunctionaris komt waar ze terecht kunnen met hun vragen en plannen. En wellicht ook een aparte wethouder voor landbouw en natuur. Althans daar pleitte de ChristenUnie voor, gesteund door het CDA. Volgens Jorritsma is de Agrarische natuurvereniging een goed voorbeeld dat tegenstellingen overbrugd kunnen worden.

Aan het slot van de avond was afdelingsvoorzitter Ariaan Straver best tevreden. Hij had nog een wens. ,,Laat ons gewoon boeren. Dat staat bovenaan ons verlanglijstje."