Volledig scherm
Het bouwen van goedkope huurwoningen, met name in Drunen, is een belangrijke opdracht voor wooncorporatie Woonveste. © ROBIN UTRECHT

Woonveste: betaalbaar wonen voor iedereen op nummer één

DRUNEN - Zorgen dat huurders betaalbaar kunnen worden. Dat staat voor directeur-bestuurder Eric van den Einden van Woonveste nog steeds met stip op één als het gaat om de belangrijkste taken van de wooncorporatie in Drunen. 

Met direct daarachter het zorgen voor voldoende goedkope huurwoningen, de zorg dat ook de middeninkomens in het juiste huis wonen, duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken.

Om te garanderen dat het niet blijft bij mooie woorden hebben de gemeente Heusden, Woonveste en de huurdersvereniging weer een aantal prestatie-afspraken gemaakt. Donderdag zijn de handtekeningen gezet.

Goedkope huurhuizen dringend nodig

Sommige afspraken zijn wat concreter dan andere. Concreet is in elk geval dat Woonveste de komende vier jaar 300 sociale huurwoningen moet bouwen. Met name in Drunen is de behoefte daaraan groot.

Om te zorgen dat de huren niet te hard stijgen, is afgesproken dat de stijging zich beperkt tot maximaal het inflatiepercentage plus één procent.

Quote

Mensen met een middeninko­men vallen vaak tussen wal en schip, bijvoor­beeld omdat ze geen toeslagen krijgen

Eric van den Einden, Directeur-bestuurder Woonveste

Bij ‘betaalbaar wonen’ gaat het niet alleen om de minima, benadrukt Van den Einden. ,,Mensen met een middeninkomen vallen vaak tussen wal en schip, bijvoorbeeld omdat ze geen toeslagen krijgen. Het kan gebeuren dat iemand die een paar euro meer gaat verdienen, daardoor opeens veel minder te besteden heeft. De bekende inkomensval.” 

Bij het toewijzen van vrijkomende woningen wordt steeds goed naar dergelijke situaties gekeken, aldus Van den Einden.

Goed nadenken

Zoals Woonveste ook moet inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Ouderen die steeds langer thuis wonen, kleiner wordende huishoudens, vereenzaming, de opdracht tot verduurzaming. ,,Dus als we toch in huizen aan het werk moeten, kijken we wat er nodig is; proberen we zaken te combineren.” 

Een eenvoudig voorbeeld: moeten er zonnepanelen op het dak, dan kan misschien ook gelijk de douche worden aangepast en kunnen drempels uit de woningen worden gehaald. 

Quote

De vraag is daarom altijd of de corporatie voldoende oog heeft voor de mensen

Kees van Loon, huurdersvereniging Woonveste

,,Het liefst willen we dat het allemaal zo snel mogelijk gebeurt, maar we praten over bestaande woningen waarin mensen wonen. De vraag is daarom altijd of de corporatie voldoende oog heeft voor de mensen", stelt Kees van Loon van de huurdersvereniging. 

Wachttijd maximaal twaalf maanden

Concreet zijn verder dat de wachttijd voor een woning maximaal twaalf maanden mag zijn (vanaf het moment dat mensen gaan reageren op een aanbod) en het opleveren van 124 betaalbare nul-op-de-meterwoningen.

Van den Einden benadrukt dat Woonveste een maatschappelijke taak heeft. Vandaar ook de afspraken om samen met andere organisaties aandacht te hebben voor leefbaarheid, sociaal zwakkeren en, mensen die in financiële problemen (dreigen) te komen.