Volledig scherm
Voormalig zorgcentrum Samarja is gekocht door het Waalwijks bedrijf Dushi. © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

GroenLinksaf ondervraagt wethouder over plan huisvesting arbeidsmigranten in Waalwijk

WAALWIJK - Het plan van het Waalwijkse bedrijf Dushi om arbeidsmigranten in Samarja te huisvesten, houdt de gemoederen flink bezig. Oppositiepartij GroenLinksaf zal donderdagavond tijdens de gemeenteraad wethouder Judith Keijzers ondervragen over de plannen.

De partij is onder meer ontstemd omdat de raad niet eerder was geïnformeerd door de wethouder. Ook meent de partij dat het college in november 2014 heeft toegezegd halverwege dit jaar het beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten te evalueren. Die evaluatie is er nog niet geweest. ‘Wat zijn toezeggingen waard als deze niet worden nagekomen’, laat de partij weten.

Achterkamertjes
Volgens GroenLinksaf, die drie zetels in de raad heeft, worden er in de achterkamertjes van het gemeentehuis steeds vaker plannen gesmeed en in procedure gebracht zonder dat de raad en de samenleving daarbij betrokken wordt. Wethouder Keijzers liet dinsdag in deze krant al weten dat ze raad juist wil betrekken bij het besluit om wel of niet een vergunning te verstrekken aan Dushi omdat dit om een gevoelige kwestie gaat.

Beleid
Hoewel burgemeester en wethouders officieel nog geen standpunt hebben ingenomen, denkt Dushi dat haar plan past binnen het gemeentelijk beleid. „Plannen die wij ontwikkelen toetsen we op voorhand altijd aan het bestemmingsplan en eventuele beleidsnoties”, zegt Leo Pullens, mede-eigenaar van Dushi. „We hebben ons zorgvuldig verdiept in de huisvesting en noodzaak van huisvesting van arbeidsmigranten in Waalwijk en hebben goed gekeken naar het beleid dat hiervoor is uitgezet in 2013.”

Wie dat beleid er op na slaat, leest dat Waalwijk een groot tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten heeft en dat de gemeente daarom ‘ontwikkelaars wil interesseren om huisvesting te realiseren’. In de notitie staan daarvoor spelregels opgesteld. Huisvesting van arbeidsmigranten in een bestaand wooncomplex is volgens die spelregels mogelijk. Mits het complex binnen de bebouwde kom staat, er voldoende parkeerplaatsen zijn er er geen bezwaren zijn vanuit het oogpunt van milieuhygiëne.

Dushi zegt aan die voorwaarden te willen voldoen. Het bedrijf wil onder meer extra parkeerplaatsen aanleggen en permanent een beheerder aanstellen.