Volledig scherm
© Thinkstock

Schippers draaien op voor schade aan haven Waspik

WASPIK - Schippers die met een groot schip de haven van Waspik binnenvaren en daardoor de havenwand beschadigen, krijgen voortaan van de gemeente Waalwijk de rekening gepresenteerd. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het ‘nadrukkelijk toezicht’ wil gaan houden.

De Kerkvaartse Haven in Waspik is een al jaren slepend probleem. De haven is te smal en te ondiep voor de huidige grote binnenvaartschepen. Schepen die er volgens de havenverordening wel mogen komen. De haven moet daarom aangepast worden, maar de gemeente Waalwijk en de ondernemers worden het niet eens over de financiering.

Investering
Nu de onderhandelingen en zelfs een mediationtraject op niets zijn uitgelopen, heeft het college van Waalwijk besloten te gaan handhaven. Handhaven kan omdat in de havenverordening ook staat dat grote binnenvaartschepen (klasse V-schepen) zijn toegestaan mits ze geen problemen veroorzaken. En daar ligt een belangrijk punt van discussie. De ondernemers vinden dat de gemeente, als beheerder, de haven goed moet onderhouden en geschikt moet maken voor schepen die volgens de verordening zijn toegestaan. Waalwijk vindt die investering echter veel te hoog voor een relatief kleine haven als Waspik. Volgens de mediator die tussen beide partijen heeft bemiddeld, zijn de ondernemers bereid zelf ook flink te investeren, maar is het toch niet gelukt om het met de gemeente eens te worden.

Zorgen
De Waspikse ondernemers maken zich inmiddels flink zorgen. Ook omdat de gemeente aangeeft dat ze de dijk aan de oostkant van de haven gaat aanpakken. Die dijk verkeert volgens het waterschap in slechte staat en moet worden verstevigd. Wanneer de dijk wordt verstevigd met stortstenen, dan vrezen ondernemers dat ze helemaal niet meer naar binnen kunnen met grote schepen.

Rechter
Of de Waspikse ondernemers, die zich verenigd hebben in een coöperatie naar de rechter stappen zoals ze eerder als mogelijkheid hebben aangegeven, is nog niet duidelijk. De ondernemers beraden zich nog.

Waalwijk, Heusden e.o.