Volledig scherm

'Wexit' dreigt door heibel milieudienst

WAALWIJK – Een aantal burgemeesters en wethouders is een beetje klaar met de financiële ellende bij de Omgevingsdienst. Er wordt zelfs al gefluisterd dat ze op eigen houtje verder willen.

De manier waarop de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een herstart beleeft, valt met name slecht in het westelijk deel van dit gebied. De reorganisatie van de dienst, die is getroffen door organisatorische droefenis en een miljoenentekort, verstoort de verhoudingen tussen de 27 deelnemende gemeenten. Er zijn zelfs bestuurders die laten doorschemeren dat een splitsing van de dienst in een Midden-Brabants en West-Brabants deel niet denkbeeldig is.

Tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de OMWB bleek dat de gemeenten die zowel afnemer als eigenaar van de dienst zijn, moeite hebben het eens te worden over de verdeling van de schade. Het gevoel leeft sterk dat de ene gemeente meer betaalt dan de andere.

Waalwijk, Heusden e.o.