Volledig scherm

Scheurtjes in Merwedebrug; zeer zwaar verkeer A27 mag voorlopig brug niet over

WERKENDAM - In de stalen draagbalken van de Merwedebrug bij Gorinchem zitten haarscheurtjes. Reden voor Rijkswaterstaat om met onmiddellijke ingang extreem zwaar verkeer (boven de 60 ton) te verbieden om nog langer via de brug in de A27 te rijden.

De haarscheurtjes zijn zaterdag ontdekt in de balken onder de noordelijke boog, aan de Gorcumse zijde. Vervolgens is het onderzoek begonnen van de zuidelijke boog. Dat is nog niet afgerond.

Geen acuut risico
Directe aanleiding voor de inspectie zijn berekeningen die zijn gemaakt met het oog op de verbreding van de Merwedebrug. Daarbij werd onder meer uitgerekend hoeveel gewicht de inmiddels 55 jaar oude brug kan dragen. Bij die calculaties werd duidelijk dat de stalen draagbalken van de brug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen.

Na metingen ter plaatse en een visuele inspectie werd besloten tot verder onderzoek. Deskundigen zagen vervolgens daadwerkelijk haarscheurtjes. ,,Maar de onderzoekers geven aan dat er geen acuut veiligheidsrisico is'', meldt Rijkswaterstaat desgevraagd.

Lopend onderzoek
Hoe het met de draagbalken onder de zuidelijke boog gesteld is, valt nog niet te zeggen. Dit onderzoek loopt nog. ,,Begin volgende week hebben we een compleet beeld van de toestand van de draagbalken van beide bogen. De scheepvaart ondervindt hier enige hinder van.''

Rijkswaterstaat heeft vooruitlopend op de bevindingen besloten binnen nu en twee maanden de onderkant van de Merwedebrug te verstevigen. ,,We willen die werkzaamheden uitvoeren met minimale hinder voor weg- en scheepvaartverkeer.''

De termijn waarbinnen de reparatie begint, hangt onder meer samen met de onderzoeksresultaten. Maar het is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal en menskracht. Rijkswaterstaat wil er echter haast mee maken omdat er per dag zo'n 95.000 voertuigen over de brug rijden.

Omrijden
Extreem zwaar verkeer dat 60 ton of meer weegt, mag voorlopig niet meer van de oversteek van de A27 gebruikmaken. Vrachtvervoerders moeten omrijden over de A2 en de A16. Rijkswaterstaat meldt dat er gecontroleerd zal worden of zij zich aan het verbod houden. Vervoerders van extreem zware lasten moeten sowieso een vergunning aanvragen als ze de weg op willen. De bestaande vergunningen zijn ingetrokken.

Waalwijk, Heusden e.o.