Volledig scherm
© ANP XTRA

Gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen hard in 2020

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat komend jaar met gemiddeld 4 procent omhoog. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven de verwachte inflatie door het Centraal Plan Bureau (CPB) van 1,3 procent. Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 procent. 

Update: In een eerdere versie van dit artikel stond nog niet dat de afvalstoffenheffing in Nijmegen veel lager ligt dan elders. Onbedoeld kon de indruk zijn dat de lokale belastingen daardoor drie keer zo hoog liggen als in Sliedrecht, maar het gaat enkel om de ozb. Zie meer bij De Gelderlander.

Dat blijkt uit cijfers van 113 gemeenten, onderzocht in opdracht van Vereniging Eigen Huis. In twaalf van de gemeenten uit deze steekproef gaat de belasting op het eigen huis zelfs met meer dan 10 procent omhoog. De cijfers van de rest van de gemeenten (ruim tweehonderd) komen in februari.

Tekorten gemeenten

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging. Eerder lieten gemeenten weten tegen tekorten op te lopen omdat ze minder geld van het Rijk krijgen. Dat komt doordat de landelijke overheid een overschot op de begroting heeft en die cijfers zijn aan elkaar gekoppeld.

,,Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb”, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ,,De bekostiging van wmo en jeugdzorg is een zaak tussen de rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hierbuiten”.

Verschillen gemeenten

In Laarbeek (Brabant) is de ozb-stijging met 32,5 procent het grootst. Hier betaalt een gemiddelde huiseigenaar volgend jaar 89 euro meer belasting. Omdat in deze gemeente ook de afvalstoffenheffing met bijna 50 procent (+118 euro) omhoog schiet, wordt het wonen hier volgend jaar ruim 200 euro duurder.

Andere forse ozb-stijgers zijn de gemeenten Goirle met 22 procent (+70 euro), Lisse met 20 procent (+ 52 euro) en Groningen met 14,5 procent (+45 euro). Volgens Lisse is de ozb-verhoging nodig om het wegvallen van de precarioheffing op waterleidingen in 2022 op te vangen. Tot dat moment krijgen inwoners een korting op de aanslag, waardoor de stijging minder hard aankomt.

De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot: in Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (568 euro) als in Sliedrecht (189) euro. In Nijmegen is namelijk politiek besloten dat huurders zoveel mogelijk moeten worden ontlast, omdat die in verhouding meer aan woonlasten kwijt zijn dan huiseigenaren. De afvalstoffenheffing is in Nijmegen dan weer veel goedkoper dan elders. 

In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht.