Volledig scherm
De Veste, het monumentale pand van De Vleet in Woudrichem. © Teus van Tilborg

De Vleet in Woudrichem wil fuseren of overgenomen worden

WOUDRICHEM - Stichting De Vleet, een welzijnsinstelling in Woudrichem, streeft naar een fusie of overname per 1 januari 2018. De directe aanleiding zijn de vele wijzigingen op het gebied van werk, jeugdhulp, zorg en welzijn die een andere manier van werken en organisatie vereisen.

Het bestuur is na overleg met belanghebbenden tot de conclusie gekomen dat het met de beschikbare financiële middelen en mensen ondoenlijk is hier naar tevredenheid vorm aan te geven. Het bestuur schrijft dit in een brief aan het college van B&W, die bij de behandeling van de gemeentebegroting op tafel kwam.

Personeel
De Vleet, waarvoor de basis in 1960 is gelegd, stelt in haar brief dat een overname van personeel een voorwaarde is bij een fusie of overname, tenzij op individueel niveau anders wordt overeengekomen. Aangegeven wordt dat tot de fusie of overname de stichting dezelfde diensten als voorgaande jaren blijft leveren, rekening houdend met de beschikbare uren. Dit doet zij in samenspraak met de gemeente Woudrichem.

De Vleet geeft verder nog aan dat de afspraken met de gemeente over deelname in het Multi Functioneel Centrum ongewijzigd blijven. Wat er met het huidige gebouw De Veste gaat gebeuren is nog niet bekend. Hier zal nader onderzoek naar gedaan worden.

Waalwijk, Heusden e.o.