Volledig scherm
@Mariska Hofman

Gemeenteraad Woudrichem stemt in met begroting 2017

WOUDRICHEM - De behandeling van de begroting voor 2017 heeft in Woudrichem geen problemen gegeven. De raad stelde de begroting, die een positief saldo laat zien, dan ook unaniem en haast zonder wijzigingen vast.

Alleen een voorgestelde verhoging van de subsidie aan de Vleet werd geschrapt, op initiatief van Gemeentebelangen. Dit gebeurde overigens met instemming van het college, in verband met recente ontwikkelingen rond deze stichting. Een motie van Gemeentebelangen om het aantal formatieplaatsen voor wethouders met 2,4 fte te verminderen haalde het niet, omdat alleen de VVD dit steunde.

Concrete zaken
Over het algemeen waren de fracties blij dat de begroting voor meer jaren sluitend is. Het oog was ook gericht op de op stapel staande gemeentelijke fusie. Het waren vooral concrete zaken die aan de orde werden gesteld. Onder meer de realisering van het woon-zorgcomplex in Andel, het behoud van sociale huurwoningen en veiligheid in de woonomgeving kwamen als onderwerp aan bod.

Waalwijk, Heusden e.o.