Volledig scherm
De nieuwe brede school De Parel © Teus Van Tilborg

Nieuwe brede school De Parel in Giessen kleurrijk en fris

GIESSEN/RIJSWIJK - De Parel, de nieuwe christelijke basisschool voor Giessen en Rijswijk, is er klaar voor om de leerlingen en andere gebruikers na de zomervakantie op 21 augustus te ontvangen. De brede school is inmiddels opgeleverd. 

Het is een opvallend kleurrijk gebouw geworden met een frisse uitstraling in het toekomstige nieuwe centrum van deze dubbelkern. De speelvoorzieningen, veelal van duurzame materialen, staan er ook al. 

Het gebouw is ontworpen door RoosRos Architecten en in opdracht van Woonlinie gebouwd door BM van Houwelingen. Het functionele gebouw biedt naast de school met elf lokalen onderdak aan Hoppas Kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal, stichting Bibliotheek en CultuurPuntAltena, Logopediepraktijk Mars en Fysiotherapie Woudrichem.

In opdracht van de gemeente Woudrichem is inmiddels ook de infrastructuur rond het gebouw aangepast. Dit vooral om de leerlingen zo veilig mogelijk naar en van de school te laten gaan. Vanaf de Almweg is langs de Kruisstraat een breed fietspad aangelegd dat achter de school en de sporthal is doorgetrokken naar het Jagerspad in Giessen. Tevens zijn een groot parkeerterrein en nieuwe voetpaden aangelegd. Een gedeelte van het Jagerspad is verkeersluw gemaakt.

Doordat de openbare bibliotheek in Giessen inmiddels verhuisd is naar De Werf, het multifunctionele centrum in het Woudrichemse gemeentehuis, is het gebouw in Giessen leeg komen te staan. Vanaf 21 augustus is er in De Parel een servicepunt van de bibliotheek waar men terecht kan.

Waalwijk, Heusden e.o.