Volledig scherm

Bewonersvariant voor dijkverlegging scoort beter dan oorspronkelijk plan in Brakel

BRAKEL/GAMEREN - Het bewonersalternatief voor de dijkverlegging bij Brakel scoort in de milieu-effectrapportage (MER) beter op het gebied van landschap en cultuurhistorie en het behoud van de archeologische waarden dan dijkverlegging.

De vereniging Waalschade Brakel Benedeneind constateert dat aan de hand van de ontwerp-structuurvisie voor Waalweelde-West die momenteel ter inzage ligt.

Daar komt volgens René Poorter, secretaris van de vereniging, bij dat de bewonersvariant in het MER even goed scoort als het gaat om rivier en veiligheid als de oorspronkelijke variant.

In het oorspronkelijke plan moesten een flink aantal woningen en een glastuinbouwbedrijf aan de westkant van Brakel wijken om de dijk terug te kunnen leggen. De idee achter de dijkverlegging was dat daarmee een flessehals kon worden verholpen. De bewonersvariant houdt in het kort in dat er de dijk in stand blijft en dat er een verbinding wordt gemaakt tussen de twee nevengeulen.