Volledig scherm
De lichtreclame op de gevel van Paul Meijering Metalen. © Annemiek Steenbekkers/BD

Gemeente Zaltbommel komt met nieuw reclamebeleid

ZALTBOMMEL - Gemeente Zaltbommel komt met een nieuwe integraal reclamebeleid. Dit moet zorgen voor een betere balans tussen de reclamebehoeften van ondernemers en ideële stichtingen enerzijds en het aanzien van de openbare ruimte anderszijds.

Het beleid moet de toetsing van de (on)mogelijkheden vergemakkelijken, de handhaving verbeteren, maar ook geld in het laatje brengen. Over een periode van vijf jaar kan tussen de één en anderhalve ton aan bruto-opbrengsten worden gegenereerd, zo becijfert de gemeente. Zij constateert een toenemende behoefte aan reclamemogelijkheden bij bedrijven (gevelreclames, wegwijzerborden, lichtmastreclames, spandoeken) en ideële reclames (aankondiging van een voetbalwedstrijd, een braderie of een inzamelingsactie).

Om te komen tot een eenduidig reclamebeleid is het volgens Zaltbommel ook nodig de Welstandsnota van voorjaar 2013 aan te passen. Recent voorbeeld waaruit bleek dat het huidige beleid van Zaltbommel tekortschiet, was het led-scherm op de gevel van het bedrijf Paul Meijering langs de N322 op bedrijventerrein De Wildeman. Dat meet tien bij vijf meter, terwijl volgens de Welstandsnota maximaal 3 bij 0,75 meter is toegestaan.

De welstandscommissie ging echter toch akkoord en volgens het college van B en W terecht omdat in de totale geveloppervlakte (240 meter lang) de reclame-uiting een ondergeschikt karakter heeft. Maar de rechter oordeelde vorige maand anders en vernietigde dit besluit. B en W moeten nog eens goed kijken naar de invloed van het grote reclamebord op de omgeving.

Zaltbommel e.o.