Volledig scherm
Chemische fabriek Sachem bij Zaltbommel. © BD

Grondwateronttrekkingsvergunning voor Sachem in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit vastgesteld voor de grondwateronttrekkingsvergunning van chemiebedrijf Sachem Europe b.v. in Zaltbommel.

De vergunning is bedoeld voor het onttrekken van grondwater voor het verder saneren van de bestaande restverontreininging in de bodem.

Daarnaast omvat de vergunning dat het onttrokken grondwater zal worden gebruikt als koelmiddel in het bedrijfsproces. De ontwerp-vergunning ligt van 20 juli tot 31 augustus 2016 6 weken ter visie en belangstellenden kunnen dan hun zienswijze indienen.

Vernietigd
De provincie heeft dit besluit voor de vergunning genomen omdat de Raad van State van oordeel is dat de provincie daarvoor het bevoegde gezag is. In 2013 heeft het Waterschap Rivierenland de vergunning verstrekt omdat de grondwateronttrekking nodig is voor de sanering van de bodem. Daarvoor is (sinds 2009) het waterschap het bevoegd gezag. De Raad van State heeft dat besluit vernietigd.

2023
De vergunning wordt verleend voor het onttrekken van grondwater voor maximaal 1,8 miljoen m3 per jaar en 450.000 m3 per kwartaal voor de periode 1 juli 2013 tot 1 juli 2018 en vervolgens maximaal 1 miljoen m3 per jaar tot 1 juli 2023.2

Zaltbommel e.o.